Το Ξινόμαυρο σε αποστολή.

9e0fff25605615c69625e23aa707e970