“Μικροί εν δράσει”. Άρθρο της εφημερίδας Αγγελιοφόρος για το Κτήμα Παπαργυρίου

Κτήμα απαργυρίου, Μικροί Οινοποιοί, wine geeks