Η Κινέζα και ο καταραμμένος πύργος. Άρθρο στην εφημερίδα “Τα Νέα”